Vill du få de senaste nyheterna från ledarskapsforum!

2019

Program våren 2019

DatumTemaFöreläsareAnmälningssida
16.1
Coaching - bästa tipsen, Jakobstad

Christoph Treier & Ylva Källman

Visa
06.02
Led dig själv och lös konflikter, Vasa

Karin Isberg

Visa
20.02
Arbetsplatsens juridiska spelregler – praktisk arbetsrätt för förmän och arbetsgivare, Närpes

Heidi Furu & Nathalie Myrskog

Visa
06.03
Att leda olikheter, Vasa

Nina Dahl-Tallgren

Visa
27.03
Leda som värd - att skapa värde för medarbetare, kunder och verksamhet, Mirka, Jeppo

Jan Gunnarsson

Visa
17.04
Branding-storytelling, Kyrö Distillery, Storkyro

Anna Jeanne Söderlund & Miko Heinilä

Visa

Plats

Föreläsningarna ordnas vid YA! i Vasa, Campus Allegro i Jakobstad och vid YA! i Närpes. De gemensamma profildagarna arrangeras på företagen Mirka i Jeppo och på Kyrö Distillery Company i Storkyro.

Pris (inkl. moms 24 %)

Föreläsningarna kostar 175 €/dag* eller 650 €/termin för höst- eller vårterminen. För hela läsåret är kostnaden 1200 €. 

Följande föreläsningar kostar 250 €/dag:

  • Att leda och bygga vinnande team
  • Så har Scania lyckats i ljuset av LEAN – resan med verksamhetsutveckling i världsklass
  • Led dig själv och lös konflikter
  • Leda som värd - att skapa värde för medarbetare, kunder  och verksamhet

Anmälan

Anmäl dig på nätet på www.ledarskapsforum.fi. I fall av problem med nätanmälan tag kontakt med utbildningssekreteraren, tfn (06) 324 25 09 eller ledarskapsforum@eduya.fi.

Peili-beteendeprofil och Myynti-Peili

Vi är certifierade för att använda Peili-beteendeprofilen. Det första steget för att bli en bättre ledare är att lära känna dig själv, dina starka sidor och de som du vill/behöver utveckla.

Med hjälp av analysverktyget Peili-beteendeprofil får du information om dig själv, ditt sätt att kommunicera, bygga förtroende och motivera dina medarbetare. Du får också en bild av hur dina medarbetare uppfattar dig som ledare.

Vi är även certifierade för Myynti-peili som stöder utveckling av kunnande inom försäljning. För de som deltar i en examen ingår Peili-profilen utan extra kostnad. För övriga som går på Ledarskapsforums föreläsningar och är intres- serade av Peili-profilen eller Myynti-Peili är priset 200 € (inkl. moms 24 %).

Tel. +358(0)6 324 22 11,
E-post: info@eduya.fi
Adress:
Kungsgårdsvägen 30A,
65380 Vasa, Finland

Kontakter

Johnny Forsman, tfn 044 750 32 60 johnny.forsman@yrkesakademin.fi

Björn Brännbacka, tfn 044 750 32 94 bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi

Linda Nygård, tfn 050 433 24 06 linda.nygard@yrkesakademin.fi

Kim Byholm, tfn 050 332 33 45 kim.byholm@yrkesakademin.fi